Exposoom Panelstudie

Wat is het exposoom?

Een gezonde leefomgeving voor iedereen

Onze gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door allerlei omgevingsfactoren: waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben en welke leefstijl we hebben.

Deze omgevingsfactoren verklaren naar schatting voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Met de exposoom panelstudie richten wij ons op al die factoren, die samen en in interactie met elkaar, onze gezondheid beïnvloeden. Dit wordt ook wel het exposoom genoemd.

Over het exposoom is nog veel onbekend. Van alle ziekten waarvan we weten dat de omgeving een rol speelt, begrijpen we ongeveer de helft. Als we willen voorkomen dat mensen ziek worden, moeten we ook de andere helft begrijpen. Met behulp van deze studie willen we het exposoom volledig en systematisch in kaart brengen.

Hoe meten we het exposoom?
Iemands ‘exposoom meten’ is vele malen moeilijker dan het meten van hun genoom. Er is geen universele methode die elke factor kan meten, zoals dit in de genetica wel het geval is. Daarnaast is het exposoom, in tegenstelling tot het genoom, variabel in de tijd. Het onderzoek vereist een multidisciplinaire aanpak, waarin we nieuwe technologische ontwikkelingen – zoals sensoren en apps op telefoons – combineren om de invloed van het gehele exposoom op een cel, weefsel of orgaan te bestuderen.